MANGHULA
LABAN SA
MGA BANSA

Isang aklat para sa Dulong Panahon ni Ronald Weinland

Apo. 10:11

KUNG IKAW AY MAKIKINIG,
Ang Diyos ay makikinig

BAGAMA’T ang mga kaganapan para sa dulong panahon ay magkakaroon sana ng katuparan sa pagitan ng taong 2008 at 2012, ipapaliwanag sa aklat na ito kung bakit ang mga ito ay ipinagpaliban ng Diyos ng pitong taon. Ihahayag rin dito kung bakit ang Diyos, sa mga panahong ito ay nagkakaloob ng awa sa bilyun-bilyon na tao, upang sila ay makapanirahan sa isang bagong kapanahunan na kasunod lamang ng WW III o Pangatlong Digmaang Pangdaigdigan.

Ang Diyos ay marami nang ipinadalang mga propeta, sa iba’t-ibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Minsan lamang nangyari, na may isang bayan na nakinig at sumunod, at bunga nito, ang mga taong yaon ay nailigtas sa tiyak na kapahamakan.

Ang sangkatauhan ngayon ay nasa punto na ng panahon na kadalasan ay tinatawag na “dulong panahon.” Hindi ito magiging katapusan ng tao, kundi magiging katapusan lamang ng pangsariling pamamalakad ng tao. Kung hindi mamamagitan ang Diyos sa digmaang nukliyar na nasa pintuan lang natin, lilipulin ng sangkatauhan ang kaniyang sarili - sabi ng Diyos na Makapangyarihan sa Lahat!

Tayo ngayon ay nasa mga huling sandali na ng ating kabihasnan, kung saan ang mundo ay kailangang humarap sa katotohanan, na hindi kaya ng tao na magpalakad ng sarili nitong pamahalaan. Bilyun-bilyon na katao ang mabibingit sa kamatayan sa napipinto na magiging pinakamasamang panahon sa kasaysayan ng tao. Sino ang makikinig at magsusumikap na iligtas ang kanilang buhay?

I-DOWNLOAD ANG AKLAT NANG WALANG BAYAD

pdf
kindle ebook (.mobi)
iba pang mga ebooks (.epub)

RONALD WEINLAND
Ang huling propeta at apostol na ipapadala sa mga bayan

Si Ronald Weinland ang may-akda ng tatlong mga aklat. Ang mga aklat na mga ito ay naghahayag ng mga hinulaang kaganapan para sa dulong panahon na mabilis nang naisasakatuparan nitong mga huling 12 mga taon.

SA aklat na ito, Manghula Laban sa mga Bansa, sinisikap ni Ginoong Ronald Weinland na ipaabot sa mga tao, ang isang balita at babala, tungkol sa pangatlong digmaang pangdaigdigan, na malapit nang magsimula. Ipinapaliwanag niya ang kahalagahan na maunawaan ang babala na ibinigay ng Diyos tungkol sa pangwakas na digmaan para sa tao, dahil ang bilang ng mga masasawi ay aabot sa bilyones. Kailangan na mapag-alaman ito ng mga tao, upang maunawaan nila ang pangunahing paraan, kung paano sila makakaligtas sa nukliyar na pagkapughaw na ito.

Bilang isang propeta at apostol para sa dulong panahon, na pinatunayan ng Diyos, si Ginoong Ronald Weinland ay binigyan ng partikular na panahon kung kailan maaaring maganap ang digmaan na ito. Ang unang kapanahunan para sa pagbagsak ng ekonomiya sa dulong panahon, kaguluhan sa pamahalaan at pangatlong digmaang pangdaigdigan ay sa taon ng 2008 hanggang 2013. Ipinapaliwanag dito sa kaniyang pinakahuling aklat kung papaano binigyan ng Diyos ang tao ng karagdagang pitong taon, bago magsimula ang mga kaganapang ito nang dahil na rin sa habag Niya sa atin. Ipinapaliwanag rin ang mga pagbabago sa laki at uri ng mga pinsalang magaganap.

Yaong mga nakasulat sa kaniyang huling aklat, Manghula Laban sa mga Bansa, ang huling babala na ibibigay ng Diyos sa tao. Ang pangalawang panahon na ito, kung kailan maaaring pumutok ang pangatlong digmaang pangdaigdigan ay mas maigsi kaysa sa una, ay sa pagitan ng bandang huli ng taong 2017 at Mayo ng taong 2019. Ang mensahe ng Diyos na ipinaaabot sa pamamagitan ng Kaniyang propeta ay simple lamang, “Kung ikaw ay makikinig, ang Diyos ay makikinig.”

IBA PANG MGA AKLAT
At kabatiran

SI Ronald Weinland ang pastor ng The Church of God - Preparing for the Kingdom of God. Ang Iglesia ng Diyos ay sumusunod sa ika-pitong araw ng pangilin, Sabado ( ng mga Hudyo ) o Sabbath at ipinagdiriwang ang pitong taunang mga Banal na Araw na nakasaad sa Levitico 23. Ang layunin ng Iglesia ay pamunuan at pangaralan ang mga taong bagong tawag pa lang sa Kaniyang Iglesia, kasama yaong mga ginigising ng Diyos na mga nangagsikalat mula sa Worldwide Church of God.

The Church of God - PKG

IBA PANG MGA AKLAT NI RONALD WEINLAND

2008 – God's Final Witness
The Prophesied End-Time