PROFETERA
MOT NATIONERNA

En bok om “den sista tiden” av Ronald Weinland

Ap. 10:11

OM DU VILL LYSSNA,
kommer Gud att lyssna

DEN här boken förklarar varför Gud flyttat fram sista-tiden-händelserna sju år, detta trots att händelserna var planerade att äga rum mellan 2008 och 2012. Den förklarar även varför Gud i sin nåd nu kommer att erbjuda miljontals människor möjligheten att överleva ett tredje världskrig och uppleva en ny tidsålder.

Gud har sänt många profeter till olika länder allt genom historien. Men endast vid ett enda tillfälle lyssnade och lydde en hel nation, och resultatet blev att de undgick att totalt utplånas.

Mänskligheten befinner sig nu vid en tidpunkt som ofta benämns ”den sista tiden”. Detta är dock inte slutet för mänskligheten, men tiden för hennes försök att regera sig själv är över. Om Gud inte grep in och stoppade detta omfattande kärnvapenkrig som vi nu står inför skulle människan utrota sig själv—så säger Gud Allsmäktig!

Vi är just nu på väg mot civilisationens brant, där världen ställs inför sanningen att människan inte kan regera sig själv. Miljontals människor kommer nu att dö under den värsta tiden någonsin i människans historia. Vem kommer lyssna och söka rädda sitt liv?

RONALD WEINLAND
Den siste profeten & aposteln sänd till nationerna

Ronald Weinland är författare till tre böcker. De avslöjar profetiska sista-tiden-händelser som stadigt ökat i antal och styrka under de senaste 12 åren.

I den här boken, Profetera mot Nationerna, önskar Ronald Weinland varna och informera om ett tredje världskrig som är på väg att bryta ut. Han förklarar vikten av att förstå det som Gud har förvarnat om gällande detta sista krig för mänskligheten, eftersom det kommer leda till att miljontals människor kommer mista sina liv. Människor behöver få veta detta så att de kan lära sig det bästa sättet för hur de kan överleva denna kommande nukleära förintelse.

Som profet och sista-tiden-apostel, erkänd av Gud, har Ronald Weinland givits specifika tidsperioder under vilka detta sista krig kan ske. Den första möjliga perioden för sista tidens ekonomiska kollaps, regeringskris och tredje världskrigets utbrott var perioden från 2008 till 2013. Hans senaste bok avslöjar och förklarar varför Gud i sin nåd gett mänskligheten sju ytterligare år innan dessa slutliga händelser fullbordas. Den förklarar också vad Gud har förändrat när det gäller omfattningen av förödelsen och hur den förödelsen kommer förverkligas.

Det som står skrivet i hans senaste bok, Profetera mot Nationerna, är Guds slutliga varning till mänskligheten. Denna andra tidsperiod för när det tredje världskriget kan äga rum är mycket kortare än den första, då den sträcker sig från slutet av 2017 till maj 2019. Guds meddelande genom Sin profet är helt enkelt: ”Om du vill lyssna, kommer Gud att lyssna!”

ANDRA BÖCKER
och information

RONALD Weinland är pastor för The Church of God - Preparing for the Kingdom of God (ung. Guds Kyrka - Förbereder för Guds rike). Guds Kyrka firar sjunde dagens sabbat & och de sju årliga sabbaterna som finns uppräknade i 3 Mos. 23. Kyrkans syfte är att leda och undervisa de som Gud nyligen kallat till Kyrkan i denna sista tid, men också de som Gud nu väcker ur sin andliga sömn, dessa som splittrades genom det som skedde med the Worldwide Church of God (ung. Guds världsvida Kyrka).

The Church of God - PKG

YTTERLIGARE BÖCKER SKRIVNA AV RONALD WEINLAND

2008 – God's Final Witness
The Prophesied End-Time